Normen

 

Normen beschermkledij

EN ISO 13688 (voorheen EN340) 

Bepaalt de algemene eisen die gesteld worden aan werkkleding, die gaan over zuiverheid van materiaal, pasvorm, maatvoering, draagcomfort, kleurechtheid, behoud van eigenschappen, maataanduiding, etikettering, onderhoud, reiniging, krimp en gebruiker instructies.

 

EN 343: 2019 bescherming tegen regen en wind

Dit is de 2019 versie van de EN 343 norm, de Europese norm voor bescherming tegen regen en wind.  De norm heeft 2 waarden

X = waterbestendigheid

 • Verdeeld in 4 klassen
 • Klasse 4 is de hoogst haalbare klasse. Hoe hoger de klasse, hoe beter de waterdichtheid. De klassen 1,2 en 3 zijn gelijk gebleven. Bij klasse 4 is de waterdichtheid (van doek en naden) beter én deze wordt, ook bij de naden, getest ná voorbehandeling.

Y = waterdamp doorlaatbaarheid, ademend vermogen van het doek

 • verdeeld in 4 klassen
 • Klasse 4 is de hoogst haalbare klasse.  Het ademend vermogen van het doek wordt uitgedrukt in retentie-waarde, afgekort RET-waarde.  Hoe lager de RET-waarde, hoe beter het ademend vermogen van het doek.

 

EN ISO 20471:2013 Hoge zichtbaarheidsnorm voor professioneel gebruik

De veiligheidskleding die onder deze norm valt, heeft tot doel de drager meer te doen opvallen, zowel overdag, bij schemering als ’s nachts en is wettelijk vereist voor iedereen die op straten, wegen en bouwplaatsen werkt.

Er is 1 waarde, nl X

X = klasse (3 klassen)

De klasse wordt bepaald door de hoeveelheid fluorescerend en reflecterend materiaal. Hoe hoger de oppervlakte, hoe hoger de zichtbaarheid van de drager*.
Er zijn 3 klassen van veiligheidskleding. Informeer u steeds over de veiligheidsklasse die vereist is in de situatie waarin u werkt.

*Het personaliseren van veiligheidskleding verkleint de oppervlakte aan fluorescerend en/of reflecterend materiaal, waardoor de certificering van het kledingstuk in het gedrang komt..

KLASSE 3
Oppervlakte fluorescerend materiaal ten minste 0.80m².
Oppervlakte reflecterend materiaal ten minste 0.80m².

KLASSE 2
Oppervlakte fluorescerend materiaal ten minste 0.50m².
Oppervlakte reflecterend materiaal ten minste 0.13m².

KLASSE 1
Oppervlakte fluorescerend materiaal ten minste 0.14m².
Oppervlakte reflecterend materiaal ten minste 0.10m².

 

EN 342 Bescherming tegen koude weersomstandigheden (T <-5°C)
EN 14058 Bescherming tegen koude omgevingen (T >-5°C)

Tijdens het werken in wintertijd of koude werkomgevingen zoals een koel- of vriescel is het belangrijk dat u warm blijft om uw werk goed te kunnen doen. Daarom is het handig om werkkleding aan te schaffen die voldoet aan de juiste norm voor uw werkomstandigheden, zo weet u zeker dat u lekker warm blijft. Het is altijd belangrijk met deze kleding om een 3-lagen systeem toe te passen, waarbij de buitenste laag voldoet aan de EN 342 of de EN 14058 normering.

 • EN 342 beschermende kleding tegen koude en temperaturen lager dan -5°C
 • EN 14058 is beschermende kleding in koele omstandigheden hoger dan -5°C

EN 342: Beschermende kledij tegen koude weersomstandigheden

De EN342-norm legt vereisten en testmethoden vast voor kledingstukken en kledingensembles (bijv: overall of tweedelig pak) die bescherming bieden tegen een koude omgeving, gekenmerkt door een combinatie van vochtigheid, wind en een luchttemperatuur lager dan -5°C.

De norm heeft vier waarden. 

a) Thermische basisisolatie (m2k/W). Gemeten op een 'bewegende' mannequin (+ type referentie ondergoed).
b) Thermische isolatie (m2k/W). Gemeten op een statische mannequin.
c) Luchtdoorlaatbaarheidsklasse (3 niveaus)
d) Waterpenetratie-weerstandsklasse (2 niveaus)

In het 3-lagen-systeem is de derde laag de kledij die genormeerd is door EN 342 of EN 14058

Opbouw 3-lagen-systeem :

 1. De eerste laag is thermo-ondergoed
 2. De tweede laag is een isolerende tussenlaag die voornamelijk voor het bovenlichaam van toepassing is, zoals een fleece-jas of sweater
 3. De derde laag is de beschermende buitenlaag, de EN342 of EN14058 genormeerde kleding.  Deze buitenlaag beschermt de drager tegen wind, regen, sneeuw en kou, maar laat ook overtollig vocht (zweet) ontsnappen en verdampen.

EN 14058: Beschermende kledij tegen koele omstandigheden

De EN 14058 norm legt vereisten en testmethoden vast voor kledingstukken die bescherming bieden tegen koele omstandigheden. Er wordt getest bij koude temperaturen (hoger dan -5°C) op de prestaties van thermische weerstand, luchtdoorlatendheid, de weerstand tegen het doordringen van water en thermische isolatie. Deze standaard is bedoeld voor omgevingen met temperaturen hoger dan -5°C.

 

EN ISO 11612 Bescherming tegen industriële hitte en vuur

De EN ISO 11612 norm legt de vereisten vast waaraan beschermende kledij voor werknemers die blootgesteld worden aan industriële hitte en vlammen moet voldoen, met uitzondering van lassers en brandweerlui.
De drager wordt beschermd tegen korte contacten met vlammen en hitte, convectieve- en stralingshitte. De EN ISO 11612 is de opvolger van de EN 531.

Dit zijn de verschillende niveaus :

A1 : Beperkte vlamverspreiding
A2 : Beperkte vlamverspreiding, omzoomde stukken
B : Convectiewarmte, niveau 1-5, waarbij 5 het beste is
C : Stralingshitte, niveau 1-4, waarbij 4 het beste is
D : Gesmolten aluminiumspetters, niveau 1-3, waarbij 3 het beste is
E : Gesmolten ijzerspetters, niveau 1-3, waarbij 3 het beste is
F : Contacthitte, niveau 1-3 waarbij 3 het beste is

 

EN ISO 11611 Beschermende kledij voor lassen en verwante processen

Deze norm  legt de vereisten vast voor lasserskleding. Het betreft hier kleding die bij normale temperaturen een hele dag (8 uur) gedragen kan worden en bescherming biedt tegen kleine spatten van gesmolten metaal, toevallig vlamcontact en UV-straling.

Dit zijn de  verschillende niveaus

Klasse 1 – Biedt bescherming bij minder gevaarlijke lastechnieken en situaties waar minder gevaar voor spatten en stralingshitte bestaat.

Klasse 2 – Biedt bescherming tegen meer gevaarlijke lastechnieken en situaties waar meer gevaar voor spatten en stralingshitte bestaat

(A1) Beperkte vlamverspreiding, horizontale bevlamming

(A2) Beperkte vlamverspreiding, kantbevlamming

 

EN ISO 14116 Vlamspreiding

De standaard EN ISO 14116, de oude EN533 norm, is bedoeld voor materialen en materiaalsamenstellingen met beperkte vlamverspreiding. Veiligheidskleding die gecertificeerd is volgens EN ISO 14116 beschermt de gebruiker tegen kortdurend, toevallig contact met hitte of vonken. De norm beschrijft de eisen voor kledij die gemaakt is van vlamvertragende materialen. Dat wil zeggen dat het materiaal, als het in contact komt met vlammen, maar in beperkte mate zal verder branden. Bij verwijdering van de vlam zal het materiaal doven

Er zijn 3 niveaus :

Index 1: Geen vlamverspreiding, geen brandende smeltresten, geen nagloed, een gat kan worden gevormd.
Index 2: Geen vlamverspreiding, geen brandende smeltresten, geen nagloed, navlamtijd van maximum 2 seconden
Index 3: Geen vlamverspreiding, geen brandende smeltresten, geen nagloed, de navlamtijd bedraagt niet maar dan 2 seconden, geen gatvorming

 

EN ISO 1149-5 Beschermende kledij met antistatische eigenschappen

Deze norm specificeert de vereisten van elektrisch geleidende kleding. Antistatische veiligheidskledij voorkomt dat door elektrostatische oplading vonken ontstaan, die brand of explosies kunnen veroorzaken.  Deze kleding is onderdeel van een totaal geaard systeem (o.a. in combinatie met geleidend schoeisel). De kleding met deze norm wordt alleen geaccepteerd als ze gecombineerd wordt met de norm voor vlamvertragende kleding  (ISO 11612, EN ISO 14116, EN ISO 11611).

De EN1149 bestaat uit de volgende onderdelen:

EN1149-1: beproevingsmethoden voor het meten van oppervlakte weerstand.
EN1149-2: beproevingsmethoden voor de meting van de elektrische weerstand door een materiaal (verticale weerstand).
EN1149-3: beproevingsmethoden voor de meting van het ladingverval.
EN1149-4: testmethode voor het kledingstuk (norm is in ontwikkeling).
EN1149-5: prestatie eisen.

Opheldering: ATEX is géén kledingnormering, maar een richtlijn

De ATEX richtlijn is opgesteld voor bedrijven waar sprake kan zijn van ontploffingsgevaar. In deze richtlijn staan allerlei eisen waaraan het bedrijf zich moet houden : welke apparaten moeten in deze ruimten gebruikt worden, hoe ziet de installatie van de apparaten, de beveiliging van ruimtes, de bescherming voor de werknemers, e.d. eruit, …

In de ATEX richtlijn wordt ook gesproken over persoonlijke beschermingsmiddelen, waar o.a. werkkledij onder valt. Veiligheidskledij die gecertificeerd is volgens de norm EN 1149, voldoet aan de eisen uit de ATEX richtlijn.

 

IEC 61482 Beschermende kleding tegen thermische gevaren van een elektrische vlamboog.

Deze norm is opgesteld voor kleding die bescherming biedt tegen de thermische gevolgen van een elektrische vlamboog. De kleding valt in risico-klasse III, dit houdt in dat ze jaarlijks gecontroleerd moeten worden. De bescherming tegen de gevolgen van 'electric arc' kan op 2 manieren getest worden.

 • IEC 61482-1-1: De "Open Arc" methode
 • IEC 61482-1-2: De BOX-test

Bij deze testmethodes wordt het doek getest en komt daar één waarde uit. Naast het doek wordt bij beide testmethoden ook een kledingstuk getest. Hierbij wordt geen energetische waarde bepaald, maar het kledingstuk wordt na de blootstelling aan de vlamboog gecontroleerd op mankementen met betrekking tot de naden, sluitingen en alle andere accessoires.

Er zijn 2 klassen :

 • Klasse 1 (verwachte kortsluitstroom) < 4 kA
 • Klasse 2 (verwachte kortsluitstroom) < 7 kA

 

EN 13034-6 Bescherming tegen vloeibare chemicaliën type 6

Deze norm legt de vereisten en testmethoden vast voor chemische beschermingskledij van type 6, zowel pakken voor éénmalig gebruik als herbruikbare pakken. Type 6 veiligheidskleding is werkkleding die een beperkte bescherming biedt tegen kleine spatten of een lichte nevel van chemische vloeistoffen. Over het algemeen zal deze kleding gemaakt zijn uit vloeistofafstotende, maar niet volledig vloeistofdichte materialen. Voor type 6 kleding is een fluorcarbon finish meestal voldoende.  Deze norm vervangt de EN 467

Voor bijbehorende uitrustingen, zoals handschoenen en laarzen, die geen integraal deel uitmaken van het pak wordt verwezen naar de overeenkomstige productnormen.

 

EN 14605. Bescherming tegen vloeibare chemicaliën type 3 of type 4

Deze productnorm bepaalt de testmethoden en de eisen waaraan de beschermende kleding moet voldoen die bescherming moet bieden aan mensen die tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden worden blootgesteld aan vloeibare chemicaliën. Het betreft hier meestal kleding die voorzien is van een vloeistofdichte coating of laminaat. Eén aspect van EN 14605 betreft de permeatietest (=doordringing op moleculair niveau) van de kleding die wordt getest volgens de methode EN 374-3 of ISO 6529. De klassering is afhankelijk van de doorbreektijd (zie overzicht hieronder). 

EN 14605:2005+A1:2009 – Type 3 vervangt EN 466 (herbruikbare kledij) en EN 1511 (wegwerpkledij).
    - Bescherming tegen vloeibare chemicaliën.
    - Kledij met vloeistofdichte verbindingen.

EN 14605:2005+A1:2009 – Type 4. Vervangt EN 465 (herbruikbare kledij) en EN 1512 (wegwerpkledij).
    - Bescherming tegen vloeibare deeltjes.
    - Kledij met neveldichte verbindingen.

EN ISO 13982-1:2004 – Type 5

De Europese norm ISO 13982 regelt de minimale eisen aan beschermende kleding tegen chemicaliën van type 5. Dit betreft het volledige lichaam beschermende kleding die de drager beschermt tegen deeltjes en aerosol van vaste chemicaliën.
De in de norm gespecificeerde kledingstukken bedekken de romp, de  armen en de benen (met of zonder kap resp. voetbescherming). De  deeltjesdichte tegen chemicaliën beschermende kleding moet bestand zijn tegen de penetratie van zwevende vaste deeltjes (zwevend stof) om de drager voldoende te beschermen. 

Nieuwe Europese norm rond veiligheidsschoenen - EN ISO 20345:2022

Vanaf 2023 is er een nieuwe ISO norm zijn rond veiligheidsschoenen. In de ISO 20345:2021 norm (NBN EN ISO 20345:2022) zijn er vooral bijkomende opties rond de veiligheid van de schoen, maar ook het ergonomische aspect van de schoen opgenomen. Schoenen die voldoen aan de oude ISO norm (ISO 20345:2011) kunnen nog maximaal 6 jaar gebruikt worden

Wat zegt de nieuwe norm?
De veiligheidsschoenen blijven onderverdeeld in de drie belangrijke categorieën, maar hier komen bijkomende opties bij. Hierdoor kan er een betere keuze gemaakt worden tijdens de risicoanalyse voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Wij sommen alvast de kernpunten van zowel de oude als nieuwe norm even op.

De “oude” norm spreekt over:
S1: schoenen met schok- en verpletteringsbestendige schoentippen
S2: S1 + waterdichtheid
S3: S2 + perforatiebestendige zool
S4 & S5 veiligheidsschoenen zijn veiligheidslaarzen die moeten voldoen aan de respectievelijke S1 en S2 vereisten

De nieuwe norm spreekt over veel meer:
SB: wordt de nieuwe basisvereiste van een veiligheidsschoen in plaats van S1. Slipweerstand is een extra basisvereiste. In de oude norm werd dit trouwens gemarkeerd als SRA.

S1: heeft nieuwe bijkomende vereisten:
A: antistatisch
E: schok dempende hak
Gesloten achterkant
S1 heeft ook een vereiste minder:
FO: weerstand van de zool tegen koolwaterstoffen. Dit blijft wel bestaan als extra mogelijk kenmerk, maar is niet langer verplicht voor S1 (en dus ook niet standaard voor S2 en S3).

S6 en S7: zijn nieuwe vormen voor waterbestendige laarzen die ook de enkel beschermen. Door deze nieuwe indeling passen nu ook het schoeisel gedragen door brandweer en leger binnen de PBM-regelgeving. Deze laarzen moeten ook standaard voldoen aan de bijkomende WR vereiste (waterbestendige schoen/geheel).

SR: in de oude standaard gebruikte men de term “grip”. Deze wordt nu vervangen door de term “glijweerstand”. In de oude onderverdeling bestond SRA, SRB en SRC.

P, PL, PS: schoenen met perforatiebestendige zolen worden voortaan verdeeld in 3 categorieën
P: perforatiebestendig d.m.v. een metalen plaat
PL: perforatiebestendig met een zgn. “wide point” van 4,5 mm (schoen uitgerust met antiperforatieplaat van textiel of composiet)
PS: perforatiebestendig met een zgn. “small point” van 3 mm (schoen uitgerust met antiperforatieplaat van textiel of composiet)
LG: verlaagde hiel, nieuwe vereiste voor toegenomen grip en stabiliteit op een ladder
WPA: waterbestendigheid bovenkant schoen (in oude norm WRU vereiste)
SC: schuurbestendigheid

Webshop powered by Marcando